CAR RESCUE TEAM

0907 269 269

Sme vždy tam, kde nás potrebujete...

Možnosti objednania:

 • odťah a preprava havarovaných alebo nepojazdných vozidiel
 • preprava pojazdných vozidiel
 • preprava 1-3 vozidiel súčasne
 • preprava nových alebo jazdených vozidiel
 • preprava luxusných vozidiel a veteránov
 • preprava vozidiel na kontrolu originality alebo stanicu technickej kontroly
 • preprava vozidiel na ekologickú likvidáciu
 • preprava nákladných vozidiel
 • preprava stavebných strojov
 • prepravy ťažko skladných a nadmerných nákladov
 • asistencia sprievodného a servisného vozidla
 • poistenie prepravovaného nákladu/vozidla je u nás štandardom

Objednávka služieb

Copyright 2014. Design by RHOD